Τομείς δραστηριότητας

Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής εταιρείας Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες είναι το ποινικό δίκαιο. Με μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο (σύνταξη υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία ποινικών φακέλων, παράσταση στο ακροατήριο). Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και το ακροατήριο).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη, φορολογικό ποινικό δίκαιο), καθώς επίσης και στο ηλεκτρονικό έγκλημα (συκοφαντική δυσφήμιση μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων), ενώ οι εξειδικευμένοι δικηγόροι της εταιρείας μας, χειρίζονται κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί το δίκτυο συνεργαζομένων δικηγορικών γραφείων στα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία των περιφερειακών Δικαστηρίων, το οποίο μας επιτρέπει την ανάληψη και τον χειρισμό υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, με υποθέσεις μισθωτικών διαφορών και αγωγές αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.

Στη δικηγορική εταιρεία Θεόδωρος Π. Μαντάς και Συνεργάτες αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται στη διαχείριση και την επίλυση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα διαφορών και ζητημάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ συζύγων, μεταξύ γονέων και τέκνων και μεταξύ μελών της οικογενείας με την ευρύτερη έννοια.

Μέσα από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε νομικές εργασίες τόσο αστικού/εμπορικού χαρακτήρα, όσο και με ευρωπαϊκή ποινική διάσταση, εκπροσωπώντας τους εντολείς μας σε ευρωπαϊκά Δικαστήρια (ΔΕΕ, ΕΔΔΑ κλπ).