Αναγκαία η ψήφιση τώρα των Κωδίκων

του Θεόδωρου Π. Μαντά*

Μετά από πολλές δεκαετίες και συνεδριάσεις των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που είχαν συσταθεί για την επεξεργασία του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης των τελικών κειμένων, είναι κοινή διαπίστωση ότι στο σύνολό του ο νομικός κόσμος αλλά και η κοινωνία είναι ώριμες και απαιτούν πλέον την εφαρμογή των σύγχρονων αυτών Κωδίκων.

Από την άποψη αυτή καθίσταται αναγκαία η ψήφιση τώρα των σύγχρονων αυτών Κωδίκων χωρίς καμία καθυστέρηση από την παρούσα Βουλή στο χρονικό διάστημα μέχρι την επίσημη προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών.

Είναι επιπλέον αναγκαία η συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων προκειμένου να μην παραταθεί έτι περαιτέρω η αβεβαιότητα στο χώρο της Δικαιοσύνης για την ψήφιση των Κωδίκων αυτών, αφού το νομοσχέδιο βασίζεται σε έργο νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με βαθιά γνώση και εμπειρία.

_____________________________________
* To παρόν κείμενο του κ. Θεόδωρου Π. Μαντά δημοσιεύτηκε στο www.dikastiko.gr στις 31 Μαΐου 2019.

Δείτε ακόμη