• Το δικηγορικό γραφείο «Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το έτος 1987 από τον Θεόδωρο Π. Μαντά.
  • Το έτος 2011 συνεστήθη, ως συνέχεια του ως άνω δικηγορικού γραφείου η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες».
  • Με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής η δικηγορική εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους περισσότερους τομείς του δικαίου με προεξάρχουσα την ενασχόλησή μας με το ποινικό δίκαιο.
  • Έχοντας αναπτύξει ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, διασφαλίζουμες με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ανταπόκρισης στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον οιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου.
  • Δίνοντας έμφαση στη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική και συνεργασία η δικηγορική εταιρεία «Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες» αποτελεί μέλος του παγκόσμιου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών της δικηγορικής εταιρείας Roxin Rechtsanwalte με έδρα το Μόναχο Γερμανίας πάνω σε υποθέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού ποινικού δικαίου, ενώ συνεργάζεται και με τη μη κυβερνητική οργάνωση “Fair Trials International” με έδρα το Λονδίνο σε υποθέσεις ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.
  • Η προσωπική επαφή και ενασχόληση με τους εντολείς μας αποτελεί το βασικό συστατικό του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας μας και η οργανωτική δομή του αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε αυτή την επαφή στο επίκεντρο της σχέσης μας.
  • Η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση και η συνεχής ενημέρωση μας πάνω στις εξελίξεις της επιστήμης του Δικαίου μας καθιστούν μία από τις κορυφαίες, εξειδικευμένες στο ποινικό δίκαιο, δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Ποινικό δίκαιο


Το κύριο αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής εταιρείας «Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες» είναι το ποινικό δίκαιο. Με μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία στον Άρειο Πάγο (σύνταξη υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία ποινικών φακέλων, παράσταση στο ακροατήριο). Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και το ακροατήριο).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη, φορολογικό ποινικό δίκαιο), καθώς επίσης και στο ηλεκτρονικό έγκλημα (συκοφαντική δυσφήμιση μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων), ενώ οι εξειδικευμένοι δικηγόροι της εταιρείας μας, χειρίζονται κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί το δίκτυο συνεργαζομένων δικηγορικών γραφείων στα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία των περιφερειακών Δικαστηρίων, το οποίο μας επιτρέπει την ανάληψη και τον χειρισμό υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Αστικό δίκαιο


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, ασχολούμαστε με υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, με υποθέσεις μισθωτικών διαφορών και αγωγές αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση των ανωτέρω διαφορών ενώπιον όλων των πολιτικών Δικαστηρίων.

Εμπορικό δίκαιο


Στην δικηγορική εταιρεία «Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες» αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Διοικητικό δίκαιο


Στο γνωστικό αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικά ζητήματα, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διεκπεραιώνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς επίσης την προετοιμασία του εκάστοτε φακέλου και την εκπροσώπηση στα ανωτέρω Δικαστήρια.

Ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο


Η δικηγορική εταιρεία μας χειρίζεται και νομικές υποθέσεις με ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση. Μέσα από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε νομικές εργασίες τόσο αστικού/εμπορικού χαρακτήρα, όσο και με διεθνή ποινική διάσταση, εκπροσωπώντας τους εντολείς μας σε διεθνή Δικαστήρια (ECJ, ICC).