Περισσότερα από 30 χρόνια ουσιαστικής παρουσίας
στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής

Η δικηγορική εταιρεία “Θεόδωρος Π. Μαντάς & Συνεργάτες” με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργούς και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους περισσότερους τομείς του δικαίου με προεξάρχουσα την ενασχόλησή μας με το ποινικό δίκαιο.